nextgeneration media

Newgeneration media knyter samarbete med Flygi AB

Newgeneration Media tar över all hantering av SEO och framtida optimeringar för Flygi.se och dess dottersajter. Vi har använt oss av NGM tidigare och ser fram emot ett långsiktigt, hållbart och trevligt arbete tillsammans under kommande år!