Aktuellt

Allmän information

Om cookies
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl. Informationen som samlas in är helt anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn, personnummer eller e-postadress. Våra cookies kan inte heller skicka virus till din dator. I och med att du använder våra webbplatser samtycker du till användning av cookies. Vi använder Google Analytics för att analysera data på webbplatsen.

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil och en liten mängd data som skickas från en webbplats till en besökares webbläsare där den lagras på besökarens hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till en besökares webbläsare om inställningarna i webbläsaren tillåter det. Vid ett återkommande besök kan vi därför hämta denna cookie från besökaren och anpassa innehållet på våra sajter för att underlätta för dig som besökare, eller rikta en viss typ av kommunikation unikt anpassad för dig som besökare. Denna cookie ligger vanligtvis kvar till dess att användaren väljer att radera cookies, vilket man kan göra i webbläsarens inställningar.

Stänga av cookies
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Japan Rail Pass

§ 1. Valuta
Priset för Japan Rail Pass presenteras i SEK och JPY. Köpet genomförs och betalas i Svenska Kronor, SEK. Ert kort eller önskad betalningsmetod debiteras direkt vid köp.

§ 2. Frakt
Samtliga Japan Rail Pass skickas ut fysiskt av Flygi AB. JR Group kräver att man medhaver original vouchern som utfärdats av Flygi vid inväxling i Japan och godkänner inte bilder eller kopior av er JR Pass voucher (MCO). Frakten hanteras av Postnord och Flygi AB ansvarar inte för eventuella försenigar påverkade av Postnord eller andra transportrelaterade problem som kan uppstå med er order efter att vi lämnat ifrån oss försändelsen. Samma gäller vid försändelser med UPS och andra leveransalterantiv.

Samtliga Japan Rail Pass skickas inom 1-3 arbetsdagar från köp. Uppskattad leveranstid av era Japan Rail Pass är 1-4 arbetsdagar från att Flygi AB lämnat ifrån sig försändelsen till Postnord eller annat fraktbolag.

§ 3. Returpolicy
Ett Japan Rail Pass som inte aktiverats och brukats kan returnerneras inom 12 månader från att det utfärdats hos oss på Flygi. Vid return av Japan Rail Pass debiteras kund 15% av ordinarie värde av JR Passet vid köpetillfället och resterande 85% betalas in på önskat konto. JR Passen måste returneras fysiskt till Flygi ab, vänligen kontakta oss innan retur.

Japan Rail Pass som inte hunnit utfärdas i JR’s system och skickats ut till kund medför inga returavgifter. 

§ 4. Giltighetstid
Ert Japan Rail Pass måste aktiveras och brukas inom 90 dagar från att det utfärdats av Flygi AB. Datum och giltlighetstid står noterat på er JR Pass voucher (MCO) och samtliga ordrar inkluderar fysisk dokumentation med extra & förklarande information om hur ett Japan Rail Pass växlas in.

§ 3. Reklamation
Ett Japan Rail Pass som utfärdats och registrerats i JR’s system kan endast reklameras och returneras enligt Returpolicy, vänligen se § 3. Returpolicy.

Integritetspolicy & GDPR

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för www.flygi.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Flygi.se, Flygi AB med organisationsnummer 559091-4429.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Skicka ett mail till vår kundtjänst och be om en avslutningsblankett. Denna blankett måste skickas tillbaka till kontakt@flygi.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Eventuella ändringar ändras på hemsidan.

§ 2. SYFTE
Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

Förmedling av flygresor, hotellvistelser och uthyrning av hyrbil samt försäljning av JR Pass. Notera dock att Flygi AB endast förmedlar informationen och säljer själva inga resor, hotellvistelser eller sköter uthyrningen av fordon.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN
Webbsidan ägs samt hanteras av Flygi.se, Flygi AB i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande,
pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

God ton måste användas vid brukande av sidans forum.

§ 5. IMMATERIALRÄTT
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING
Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.
Slutpartner ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:
Slutpartners betalningssida.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) Flygi.se, Flygi AB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR)
vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Personnummer, telefonnummer, e-postadress, ålder, boende, kön och fullständigt namn. Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer användas för bokning av eventuella biljetter av tredjeparts.

d) Tredje man.

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part, både inom och utanför EU/EES, enligt följande:
personuppgifterna kommer delas med vår leveranspartner Skyscanner. Dessa personuppgifter används vid köp av eventuella tjänster som Skyscanner erbjuder.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering
Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Jonathan Holm över antingen telefon, 08-399132, eller e-post, kontakt@flygi.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Flygi.se, Flygi AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen
av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes
intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Jonathan Holm på antingen telefon, 08-399132, eller epost, kontakt@flygi.se.

Telefontid: Vardagar 11:00-15:00.

Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

§ 8. COOKIES
www.flygi.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.flygi.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:
Nekas tillträde till hemsidan.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
Flygi.se, Flygi AB som äger hemsidan, www.flygi.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Flygi.se säljer INTE några resor, hotellvistelser eller hyrbilsbokningar och kan därför INTE svara på några frågor gällande er bokning. Vänligen ta kontakt med resebyrån du slutfört ditt köp hos alternativt flygbolaget själva om du har frågor eller ändringar kring din bokning.

§ 11. JURISDIKTION
Hemsidan, www.flygi.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post kontakt@flygi.se.
För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.

Viktig information gällande din bokning:

Flygi.se säljer INTE några resor, hotellvistelser eller hyrbilsbokningar och kan därför INTE svara på några frågor gällande er bokning. Vänligen ta kontakt med resebyrån du slutfört ditt köp hos alternativt flygbolaget själva om du har frågor eller ändringar kring din bokning.

Vi hjälper dock gärna till med allt i vår väg och försöker hjälpa er till rätt avdelning. Vänligen använd vårt kontaktformulär för snabbast hjälp.

Målet för Flygi.se

Vårt mål är att kunna växa in på marknaden som en ledande prisjämförelsesajt och kunna presentera så billiga resor som möjligt i kombination med en välskriven och lättläst reseguide.

Reseguiden skall ge tips och råd till resenärer i alla åldrar, oavsett erfarenhet i världen. Vi har valt att fokusera på en så enkel upplevelse som möjligt, med kartor, adress, länkar till arrangörer samt en stor och lättläst text i kombination med realistiska bilder från platsen.

Flygsöken ger dig möjlighet att välja vilken aktör du vill boka genom och flygbolag du vill resa med. Vi agerar som en mellanman och presenterar de olika resorna. Köpet görs dock alltid hos återförsäljaren som du väljer innan betalning.

Vanliga frågor

Bokning

Om ditt flyg ställts in kommer resebyrån som sålt resan att skicka ut ett mejl till dig med mer information gällande din bokning och hur du kan gå tillväga härnäst.

Flygi.se säljer inga resor och jobbar endast som en prisjämförelsesajt

Resebyråerna och flygbolagen justerar sina priset efter efterfrågan, vilket i vissa fall kan leda till att priserna korrigeras ett par gånger under dagen. Ju fler som söker och ju fler som bokar, desto fler justeringar blir det tyvärr.

Ibland kan det uppstå problem där priserna inte helt stämmer via vårt API. Det är dessvärre inget vi rår över och tackar på förhand om ni kan bifoga informationen till oss genom vårt kontaktformulär.

Vi erbjuder samtliga bokningsmöjligheter på marknaden, bland dess Ekonomi, Premium ekonomi, Business och Första klass. 

Som standard presenteras Ekonomi biljetter och är den vanligaste bokningsformen. Här erbjuds beroende på bolag diverse bekvämligheter och service. 

Premium ekonomi är en premiumtjänst och brukar vanligtvis resultera i lite bredare stolar, mer benutrymme och lite extra servicetjänster i form av bland annat smidigare check-in. Denna titel har olika innebörd bland de olika flygbolagen men klassas vanligtvis som ett mellanting mellan Ekonomi och Business. 

Business klass innebär vanligtvis bättre stolar på planet, prioriterad in-checkning, förtur vid påstigning, extra bagage och tillgång till diverse flygplatslounger. Notera dock att även denna klass har olika innebörd hos de olika flygbolagen och medför olika premiumtjänster beroende på vilka ni reser med.

Första klass är en klass som många associerar med mycket pengar, vilket vanligtvis inte är rätt. Många flygbolag rear ut sina första klass biljetter till business priser för att fylla planen om man bokar tätt inpå avgång. Denna typ av resande bjuder dock på fantastiska måltider, lyxiga stolar, större mediapaket, internet, loungepaket och mycket mer. Vissa flygbolag erbjuder även egna lounger på planet för sina förstaklass resenärer.

Flygbolagen godkänner vanligtvis inte större bokningar än 8 resenärer online. I vissa fall kan även 7 vara gränsen hos vissa leverantörer, vilket tyvärr kan leda till diverse vilseledande felmeddelanden. 

Vissa regler och villkor gäller vid gruppbokningar. Vi rekommenderar därför att ni hittar resan hos oss, men kontaktar resebyrån direkt per telefon för en enklare bokning, alternativt delar upp er bokning i fler bokningar.

Vi säljer inga flygbiljetter utan hänvisar endast till de billigaste priserna på marknaden och kan därför inte påverka några priser. Sökmodulen på Flygi.se presenterar priserna i realtid, ha dock i åtanke att dessa kan ändras beroende på antalet sökningar per dag överlag. Detta påverkas vanligtvis inte av en individ, utan baseras centralt hos flygbolagen som ibland väljer att höja priserna på eftertraktade biljetter och destinationer. Priserna som presenteras kommer direkt från samtliga flygbolag & resebyråer och kontrolleras av Skyscanner innan vi visar priserna på Flygi.

Flygi säljer inga flygbiljetter eller andra typer av tjänster och samlar inte in några uppgifter om er bokning. Vår tjänst är endast en gratis prisjämförelse plattform. 


Vanligtvis får man sitt bekräftelsemejl inom ett par minuter, men vid hög belastning kan det ibland ta upp till 24 timmar. Notera dock att samtliga resebyråer och flygbolag aktivt jobbar för att få ut din bokning och bekräftelse så snabbt som möjligt.

Kontrollera er skräppost och papperskorg om ni inte hittar er bokning. Ibland kan dessa mejl hamna fel. 

Om du inte hittar din bokning, vänligen kontakta resebyrån du köpt din resa genom. Skulle du inte komma ihåg vilka du boka genom så kan ett tips vara att kontrollera ert kontoutdrag, då de flestas namn står med på utdraget.

Vi är endast en gratis resesöksajt och säljer inga biljetter. Vi hanterar därför inga bokningar och har heller ingen möjlighet att hjälpa till mer er bokning.

Vänligen kontakta resebyrån ni bokat er resa genom. För kontaktuppgifter till de flesta svenska leverantörer, besök flygi.se/kontakt

Det börjar tyvärr bli allt vanligare att bagage inte ingår i priserna som visas. Vi får priserna och informationen direkt från flygbolagen och samtliga resebyråer och styr inte över priserna och informationen som visas.

Vi rekommenderar därför att ni dubbelkollar en extra gång innan ni genomför er betalning om bagage ingår eller ej. Denna information presenteras i samband med bokning hos vald resebyrå innan köp. 

För ytterligare information om ert bagage, vänligen besök flygboalgets egen hemsida.

Inresekraven kraven varierar kraftigt mellan de olika länderna, men länder som USA och Kina har strikta ansökningsformulär som måste genomföras i god tid innan er resa.

På grund av Covid-19 så kräver även vissa länder i Europa att man fyller i en hälsodeklaration online innan avfärd. Notera att vissa länder tar upp till 72 timmar på sig att behandla er hälsodeklaration. Var ute i god tid!

Som tidigare nämnt är vi endast en prisjämförelse sajt och kan tyvärr inte hjälpa till med några ändringar, avbokningar eller återbetalningar. 

Vänligen kontakta resebyrån eller flygbolaget ni genomförde er bokning genom. För deras kontaktuppgifter, vänligen kontrollera er bokningsbekräftelse eller besök flygi.se/kontakt

Vi väljer i första hand att endast visa leverantörer med svenska sidor och SEK som standardvaluta.

Vi erbjuder dock möjligheten att visa utländska resebyråer i er bokning, då dessa ibland presenterar billigare priser än våra svenska samarbetspartners. 

Ni ändrar detta enkelt genom att bocka ur “Endast resebyråer på svenska” i filtermenyn.

Flygi.se

Vi erbjuder en gratis sökmotor och jobbar som en resesöksajt för diverse svenska och utländska leverantörer av flygbiljetter och andra resetjänster.

Flygi hanterar inga bokningar och tar inte emot några betalningar för diverse resetjänster och har därför heller ingen möjlighet att hjälpa er med er bokning. 

Vid sökning presenteras marknadens lägsta priser på önskade datum och destination. När ni hittat er resa och väljer att se bokning så skickas ni vidare till någon av våra samarbetspartners, vi form av resebyrå eller flygbolagen direkt. Ni genomför både köp och reservation direkt hos leverantören och inte hos oss. Vi hjälper er helt enkelt bara att hitta de bästa priserna. Det är helt och hållet upp till er själva att välja vem eller vilka ni bestämmer att boka genom, vi rekommenderar därför att ni läser igenom leverantörens villkor innan ni genomför er bokning.

Vi på Flygi håller heller inget ansvar för leverantörens kundservice och problemhantering.

Vi lägger aldrig på några avgifter utan tjänar pengar på kickback från resebyråerna och flygbolagen som visas på vår hemsida. Priserna hämtas alltid direkt från leverantören och presenteras utan några pålägg eller extra avgifter.

Efter genomförd bokning betalar leverantören ut en mindre kickback i form av ersättning för genomförd och hänvisad trafik. Denna ersättning påverkar inte ert pris eller bokning, utan är ett avtal mellan företag och företag.

Vi säljer dessvärre inga flygbiljetter, hotellvistelser eller hyrbilstjänster på Flygi.se utan hänvisar endast till de billigaste priserna på marknaden genom vår kostnadsfria sökmodul.

Vår tjänst är dock designad och utvecklad för alla typer av användare, oavsett tidigare erfarenhet av resebokning.

Vi erbjuder i dagsläget tyvärr ingen personlig service gällande bokning av flygbiljetter, hotellvistelser eller tjänster relaterade till hyrbil. 

Vi är endast en gratis webbtjänst och priserna kommer direkt från våra samarbetspartners, vilket inte är något vi styr över eller kan korrigera. Vänligen kontakta resebyrån eller flygbolaget ni planerar att boka er resa genom vid diverse frågor eller funderingar.

Hotell

Vi samarbetar direkt med Skyscanner för att presentera de billigaste priserna för hotellvistelser.

Vår sökmodul scannar kostnadsfritt av marknaden och söker fram marknadens bästa priser. Ni kan enkelt hitta bilder, bekvämligheter, kartor och information gällande diverse rumstyper på vår sida. När ni väl hittat ett boende presenteras priserna och diverse samarbetspartners för bokning i prisordning. Välj er bokning och skickas vidare för bokning på leverantörens egna hemsida.

Flygi hanterar inga betalningar eller bokningar och kan därför inte hjälpa till med några ändringar eller någon form av personlig service. Vid problem eller ändringar av er bokning, vänligen kontakta partnern ni bokat er vistelse genom. Ni finner kontaktuppgifter på deras hemsida eller via er bokningsbekräftelse.

Hyrbil

Flygi och Skyscanner har ett direkt samarbete och jobbar tillsammans för att pressa priserna inför din nästa resa. Din sökning fortsätter hos Skyscanner på deras egen plattform för en så bra upplevelse och enkel bokning som möjligt. Oroa er inte, resultaten öppnas upp i en ny ruta och din befintliga flik på Flygi.se stannar kvar. Sök bland tusentals av världens ledande och främsta hyrbilsföretag och ta del av marknadens lägsta priser.

Flygiväskan

Flygiväskan är vår maskot och en del av vårt varumärke. I slutet av 2020 introducerades bland annat Flygiväskan på våra sociala plattformar och har sedan dess fått väldigt positiv feedback och kunnat kopplas till vår hemsida och varumärke. Vi lottar kontinuerligt ut ett par Flygiväskor tillsammans med andra resestartkit bland våra följare på Facebook och Instagram. 

Vill du också vinna en väska? Följ oss på sociala medier och ta del av nästa tävling!

Samarbetspartners