sök
Generic filters

Vad är egentligen Flygi?

Flygi startade som en reseguide med mål att underlätta sökandet för resenärer i alla åldrar och att kunna erbjuda tips och tricks inför er resa, oavsett vart i världen du befinner dig eller vill åka. De flesta reseguider på den svenska marknaden är allt för svårlästa, innehåller på tok för mycket ickerelevant fakta och undanhåller några av de bästa guldklimparna på resan. Av den orsaken valde vi att ta saken i egna händer, men fick på vägen kontakt med underbara personer som hjälpt oss att bli det företag vi är idag. Vårt mål är att fullfölja vår tidigare plan och kunna hjälpa er resenärer att hitta de bästa och billigaste flygbiljetterna.

Vi har valt att använda oss av enkel information, realistiska bilder, kartor till alla nämnda destinationer samt en stor och lättläst text.

Aktuellt

Allmän information

Efter pandemin i början av 2020 har de flesta flygbolag infört gemensamma restriktioner gällande sina flyg.

Som passagerare krävs det bland annat att du bär med dig och brukar munskydd. Försökt att vid alla tillfällen ha på dig munskyddet och se till att det täcker både näsa och mun.

Undvik onödig kontakt med andra resenärer. Försök hålla 1 meter avstånd om möjligheten finns för att undvika onödig kontakt.

Tvätta dina händer noggrant och använd handsprit.

Håll avstånd till resenärer som ser ut att må dåligt.

Undvik kontakt med ögon, näsa och mun.

Viktig information gällande din bokning:

Flygi.se säljer INTE några resor, hotellvistelser eller hyrbilsbokningar och kan därför INTE svara på några frågor gällande er bokning. Vänligen ta kontakt med resebyrån du slutfört ditt köp hos alternativt flygbolaget själva om du har frågor eller ändringar kring din bokning.

Vi hjälper dock gärna till med allt i vår väg och försöker hjälpa er till rätt avdelning. Vänligen använd vårt kontaktformulär för snabbast hjälp.

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för www.flygi.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Flygi.se, Flygi AB med organisationsnummer 559091-4429.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Skicka ett mail till vår kundtjänst och be om en avslutningsblankett. Denna blankett måste skickas tillbaka till kontakt@flygi.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Eventuella ändringar ändras på hemsidan.

 

§ 2. SYFTE
Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

Förmedling av flygresor, hotellvistelser och uthyrning av hyrbil. Notera dock att Flygi AB endast förmedlar informationen och säljer själva inga resor, hotellvistelser eller sköter uthyrningen av fordon.

 

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN
Webbsidan ägs samt hanteras av Flygi.se, Flygi AB i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.


§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande,
pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:


God ton måste användas vid brukande av sidans forum.


§ 5. IMMATERIALRÄTT
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.


§ 6. BETALNING
Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.
Slutpartner ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:
Slutpartners betalningssida.


§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) Flygi.se, Flygi AB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR)
vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.


b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Personnummer, telefonnummer, e-postadress, ålder, boende, kön och fullständigt namn. Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.


c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer användas för bokning av eventuella biljetter av tredjeparts.


d) Tredje man.

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part, både inom och utanför EU/EES, enligt följande:
personuppgifterna kommer delas med vår leveranspartner Skyscanner. Dessa personuppgifter används vid köp av eventuella tjänster som Skyscanner erbjuder.


e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.


f) Kryptering
Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter


Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.


Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Jonathan Holm över antingen telefon, 0707405129, eller e-post, kontakt@flygi.se.


Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.


Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Flygi.se, Flygi AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.


Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen
av de felaktiga uppgifterna begränsas.


Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

 

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.


Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes
intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Jonathan Holm på antingen telefon, 0707405129, eller epost, kontakt@flygi.se.


Telefontid: Vardagar 11:00-15:00.


Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.


§ 8. COOKIES
www.flygi.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl.


Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.flygi.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:
Nekas tillträde till hemsidan.


§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
Flygi.se, Flygi AB som äger hemsidan, www.flygi.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:


Flygi.se säljer INTE några resor, hotellvistelser eller hyrbilsbokningar och kan därför INTE svara på några frågor gällande er bokning. Vänligen ta kontakt med resebyrån du slutfört ditt köp hos alternativt flygbolaget själva om du har frågor eller ändringar kring din bokning.


§ 11. JURISDIKTION
Hemsidan, www.flygi.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post kontakt@flygi.se.
För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.

Målet för Flygi.se

Vårt mål är att kunna växa in på marknaden som en ledande prisjämförelsesajt och kunna presentera så billiga resor som möjligt i kombination med en välskriven och lättläst reseguide.

Reseguiden skall ge tips och råd till resenärer i alla åldrar, oavsett erfarenhet i världen. Vi har valt att fokusera på en så enkel upplevelse som möjligt, med kartor, adress, länkar till arrangörer samt en stor och lättläst text i kombination med realistiska bilder från platsen.

Flygsöken ger dig möjlighet att välja vilken aktör du vill boka genom och flygbolag du vill resa med. Vi agerar som en mellanman och presenterar de olika resorna. Köpet görs dock alltid hos återförsäljaren som du väljer innan betalning.

Om cookies
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl. Informationen som samlas in är helt anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn, personnummer eller e-postadress. Våra cookies kan inte heller skicka virus till din dator. I och med att du använder våra webbplatser samtycker du till användning av cookies. Vi använder Google Analytics för att analysera data på webbplatsen.

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil och en liten mängd data som skickas från en webbplats till en besökares webbläsare där den lagras på besökarens hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till en besökares webbläsare om inställningarna i webbläsaren tillåter det. Vid ett återkommande besök kan vi därför hämta denna cookie från besökaren och anpassa innehållet på våra sajter för att underlätta för dig som besökare, eller rikta en viss typ av kommunikation unikt anpassad för dig som besökare. Denna cookie ligger vanligtvis kvar till dess att användaren väljer att radera cookies, vilket man kan göra i webbläsarens inställningar.

Stänga av cookies
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Samarbetspartners

Flygiväskan

Flygiväskan är vår maskot och en del av vårt varumärke. I slutet av 2020 introducerades Flygiväskan på våra sociala plattformar och har sedan dess fått väldigt positiv feedback och kunnat kopplas till vår hemsida och varumärke. Vi lottar kontinuerligt ut ett par Flygiväskor tillsammans med andra resestartkit bland våra följare på Facebook och Instagram. 

Vill du också vinna en väska? Följ oss på sociala medier och ta del av nästa tävling!

Flygiväskan

Flygiväskan är vår maskot och en del av vårt varumärke. I slutet av 2020 introducerades Flygiväskan på våra sociala plattformar och har sedan dess fått väldigt positiv feedback och kunnat kopplas till vår hemsida och varumärke. Vi lottar kontinuerligt ut ett par Flygiväskor tillsammans med andra resestartkit bland våra följare på Facebook och Instagram. 

Vill du också vinna en väska? Följ oss på sociala medier och ta del av nästa tävling!

Kontakta rätt resebyrå

Nedan finner ni kontaktuppgifter till samtliga samarbetspartners och slutpartners där ni bokat och betalt er resa. Har ni några frågor gällande er bokning eller önskar göra en justering, så är företagen nedan de ni skall kontakta. Mer uppgifter gällande exakt vilken återförsäljare ni köpt resan av finner ni i er bokningsbekräftelse. Vänligen kontrollera er e-post, detta mejl skickas ut efter varje bokning.

FöretagTelefonE-postSpråk
Air France08 - 519 999 90KontaktformulärSvenska
ANASaknasChatbotEngelska
Bravofly08 - 505 137 54customercare@bravofly.comEngelska
British Airways08 - 593 664 27SaknasEngelska
Budget AirSaknasWebbportalSvenska
Delta08 - 519 92 216OnlinechatSvenska
easyJet+44 330 365 5454KontaktformulärEngelska
Emirates08 - 502 521 11SaknasSvenska
Etihad Airways08 - 519 895 54OnlinechatEngelska
Finnair0775 - 88 89 37OnlinechatSvenska
Flightsearch08 - 667 60 80support@flightsearch.seSvenska
Flighttix+44 203 966 6385KontaktformulärEngelska
Iberia0771 - 61 60 68KontaktformulärEngelska
KiwiSaknasWebbportalEngelska
Korea Air08 - 00 0656 2001SaknasEngelska
Lufthansa08 - 519 925 30SaknasEngelska
Mytrip08 - 525 099 29KontaktformulärSvenska
RCG08 - 16 88 00online@rcg.seSvenska
Resia0771 - 456 700KontaktformulärSvenska
Ryanair010 - 334 0306OnlinechatEngelska
SAS0770 727 727OnlinechatSvenska
Seat24 08 - 525 099 29KontaktformulärSvenska
Supersaver08 - 525 099 29KontaktformulärSvenska
Ticket0771 - 456 700KontaktformulärSvenska
Travel2BeSaknascustomer.service@travel2be.comEngelska
Travelgenio08 - 446 83 618SaknasEngelska
Travellink0770 - 45 64 70OnlinechatSvenska
Travelpartner08 - 525 099 29KontaktformulärSvenska
Travelstart0770 - 457 424kundservice@travelstart.seSvenska
TripmonsterSaknasSaknasSaknas
Turkish Airlines08 - 519 998 49SaknasEngelska
Vueling Airlines+34 931 518 158KontaktformulärEngelska

* Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

För en så smidig och bra upplevelse som möjligt samlar både vi och tredjeparten vi arbetar med in information om hur du använder våra tjänster. Vi använder cookies och genom att fortsätta använda Flygi.se godkänner du som användare att vi samlar in dina uppgifter.

Läs mer om våran policy gällande cookies.